ในปี 2017 allmylike.com มีการปรับเปลี่ยน Chart เพลงสากลฮิต เล็กน้อย โดยมี เมนู ชาร์ตเพลงสากลฮิต ที่จำหน่าย ผ่านระบบ ดิจิตอล ให้ดาวโหลดกันทาง iTune

 

แต่ รายการอื่นๆ ยังอยู่ครบ โดยเฉพาะการติดตามอันดับเพลงสากลฮิต ประจำเดือน ของสหรํฐอเมริกา โดย บิลบอร์ด ฮอต 100 และ UK Chart 40 

 

10 อันดับเพลงสากลฮิต ประจำเดือน

 • มกราคม 2017  ทั่วโลก 
 • กุมภาพันธ์ 2017
 • มีนาคม 2017
 • เมษายน 2017
 • พฤษภาคม 2017
 • มิถุนายน 2017
 • กรกฏาคม 2017
 • สิงหาคม 2017
 • กันยายน 2017
 • ตุลาคม 2017
 • พฤศจิกายน 2017
 • ธันวาคม  2017

 

อันดับเพลงสากลฮิต 2016

อันดับเพลงสากลฮิต 2015

อันดับเพลงสากลฮิต 2014

อันดับเพลงสากลฮิต 2013

   

 

edit @ 29 Jan 2017 09:47:04 by AML story