ประวัตศาสตร์ของวงออเคสตรา

คำว่า Orchestra มาจากภาษากรีกโบราณ และ มีความหมายว่า ส่วนด้านหน้าของเวที ในยุคกลาง  คำเรียกของวงออเคสตรายังรวมถึงพวกนักดนตรีที่อยู่บนเวทีทั้งหลายแหล่
 
ออเคสตรายุคแรกๆ นั้นจะเป็นวงที่ก่อตั้งขึ้นโดย พระราชา และพระราชินี ของฝรั่งเศส และ ตามโบสถ์ของอิตาลี..
 ในช่วงปลายยุค ศตวรรษที่ 6 และต้นศตวรรษที่ 7 
 
ออสเคสตราในสมัยก่อนนั้นจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย Conductor คอนดักเตอร์ คือ
 
 
เป็นผู้นำนักดนตรีวงออเคสตาร์ โดยมีเพลงไม้หนึ่งอันที่เรียกกันว่า บาตอน (Baton) คอนดักเตอร์จะเป็นผู้เลือกเพลงสำหรับใช้ในการแสดงคอนเสิร์ต และตัดสินใจว่า ท่อนไหนของเพลงควรจะเล่น ดัง หรือ นุ่มเบา หรือ เร็ว หรือ ช้า จากนั้นเขาจะเรียกนักดนตรีทั้งหมดมาฝึกซ้อม  ซึ่งหลายครั้งเขาจะจับแยกแต่ละส่วนของนักดนตรีมฝึกซ้อมจนได้เสียงที่สมบูรณ์

Comment

Comment:

Tweet